top of page

Radicaal Openhartig Leiderschap

36.jpg

Verantwoordelijkheid, slagkracht, betrokkenheid, eigenaarschap en aanpassingsvermogen. Hoe creëer je een cultuur waar dit gedrag de norm is? Door radicaal openhartig leiderschap.

 

Kies voor een mensgerichte aanpak. Creëer een gezonde bedrijfscultuur, waarin medewerkers vrijheid van handelen ervaren en hun verantwoordelijkheid willen én kunnen nemen. De basis voor iedere succesvolle organisatie. Hierin is goed leiderschap essentieel. Geen manager die het werk verdeelt, controleert en die besluiten oplegt. Maar een leider met een heldere koers en visie, die zorgt dat mensen uit zichzelf bijdragen aan het gemeenschappelijke doel.

 

Door vanuit ieders sterke punten te denken en te organiseren. En zo teams en de individuele medewerker te helpen optimaal te presteren.

De kracht van dit traject is dat niet alleen wordt stilgestaan bij de leiderschapskwaliteiten van ieder individu maar ook hoe deze kwaliteiten tot uiting komen binnen het team en de organisatie. Door samen te ontdekken en te leren creëer je onderling begrip en een gemeenschappelijke taal. Essentieel voor een eenduidig en krachtig managementteam dat vertrouwen kan geven en verantwoordelijkheid durft terug te vragen.

Voor wie

  • Managers

Duur

6 maanden

Investering

 

De investering voor dit traject is €5.000,- per deelnemer, met een minimaal aantal deelnemers van 6.

Deze prijs is exclusief BTW en inclusief 2 assessments per deelnemer, 6 bijeenkomsten en een toolkit.

Externe accommodatie en verblijfskosten van de deelnemers zijn niet inbegrepen

Inhoud traject

Blok 1: Individu – Leiderschap begint bij zelfkennis. Wat zijn jouw competenties en drijfveren en hoe vertaal je deze in authentiek leiderschap? Welke rol neem je in binnen je team? Welke patronen in de onderlinge communicatie en samenwerking willen jullie veranderen? Hoe kun je elkaar versterken?

 

Blok 2: Cultuur - De waarden van leiders creëren de cultuur van de organisatie. Wat zijn jouw waarden en hoe verhouden die zich tot de kernwaarden? En hoe verhouden jouw waarden zich tot die van andere collega’s in het team? Hebben jullie er dezelfde gedachtes bij? Tijdens dit blok vertalen we de gewenste cultuur en de kernwaarde naar concreet gedrag. Zo ontstaat een gemeenschappelijke beleving en taal bij het gewenst gedrag.

 

Blok 3: Vaardigheden – In dit blok staan de twee belangrijkste vaardigheden als leider centraal. Feedback geven en motiveren. Radicale openhartigheid. Alleen door persoonlijk betrokken te zijn en collega’s direct aan te spreken kan je gedrag daadwerkelijk veranderen op de lange termijn.

 

Blok 4: De Praktijk – Na twee maanden praktijkervaring  vindt intervisie plaats op basis van persoonlijke casuïstiek. Hier komen individuele inzichten, vaardigheden, kennis  en de samenwerking binnen het team bij elkaar

Resultaat

  • Meer grip op het gedrag binnen de organisatie;

  • Beter samenwerking binnen het management;

  • Een eenduidige taal richting de organisatie;

  • Een gezonde feedbackcultuur;

  • Meer verantwoordelijkheid voor eigen resultaten.

Meer informatie

Wil je vrijblijvend meer informatie ontvangen over dit traject? Stuur dan een e-mail naar info@daarom.org of neem telefonisch contact met ons op via 085-0604769.

bottom of page