HR-afdelingen slaan steeds vaker de plank mis

Overal waar ik kom, hoor ik directies klagen over de vele vacatures die openstaan en de onmacht om ze in te vullen. Afgelopen zomer stond de teller van het CBS op 251.000 vacante banen, tweeduizend meer dan in het recordjaar 2007. Iedereen weet dat deze cijfers de komende tijd verder zullen oplopen en het nog lastiger wordt om nieuwe mensen te vinden. Laat staan ze te behouden en het ziekteverzuim tot een minimum te beperken.


Genoeg redenen zou je denken, om het personeelsbeleid eens grondig tegen het licht te houden. Toch gebeurt dat zelden. De oorzaken van de problemen worden liever buiten de organisatie gelegd en toegewezen aan de economische groei. Dat veroorzaakt het beperkte aanbod capabele medewerkers, de groeiende groep jobhoppers en werknemers tussen de 20 en 30 jaar, die de lat hoog leggen en daardoor sneller spanningsklachten krijgen. Slechts een handjevol organisaties durft naar zichzelf te kijken en te constateren dat ze hun afdeling human resources totaal anders moeten aanpakken.


In mijn loopbaan heb ik het vak zien veranderen van geitenwollen sokken domein tot het specialisme wat het nu is geworden: veel HR-afdelingen worden nu bevolkt door zakelijke ‘blauwe’ types, die zich vastbijten in scrums, agile werken, planning, employee benefits, salarishuizen en functiewaarderingssystemen. Zijn we niet aan het doorslaan?


Op directieniveau is er weliswaar meer oog gekomen voor human resources, maar het blijft een vakgebied dat men nogal vaag vindt en eerder bestempelt als een kostenpost, dan de mogelijkheid om het menselijk kapitaal te laten renderen en groeien. Daarom bestaat in zoveel organisaties nog de situatie dat de personeelsmanager rapporteert aan de financieel directeur. Processen, kosten, rendement en optimale inzet voeren de boventoon.


Het wordt tijd dat we het vak human resources eindelijk serieus gaan nemen en leren inschatten als de meest waardevolle tak van de organisatie. Minstens zo belangrijk als de verantwoordelijkheid van een CFO en COO. De Chief Human Resources Officer (CHRO) is echter boven alles verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfscultuur. Een cultuur waarin je vrijheid van handelen ervaart, kansen krijgt voor persoonlijke ontwikkeling, resultaatverantwoordelijk bent, maar tevens wilt zijn. Omdat je elkaar erop kunt aanspreken zonder dat het ooit persoonlijk wordt. Een cultuur ook waarin je voelt dat er samen aan iets moois wordt gewerkt. De stevige basis van alle succesvolle bedrijven.


Zullen HR-professionals dat eindelijk gaan inzien en omarmen? Op dit moment werken de meesten met hun gezicht naar het verleden en hun rug naar de toekomst.

Hoe jammer is dat.