High potentials, koester wat je hebt.

Vorige week mocht ik één van de assessoren zijn op de selectie dag voor high potentials bij een klant van ons. Wederom ervoer ik de kracht van ontwikkeling binnen de eigen organisatie. Bij het aannemen van mensen voor sleutelposities heb je altijd de afweging iemand van buiten te halen. In de regel zie je bij interne kandidaten de zwakke punten, terwijl een kandidaat van buitenaf altijd wordt binnengehaald op zijn sterke punten. Wonderlijk, als je het mij vraagt. Waarom zou je dat niet omdraaien? Want wat is een CV nou echt waard? Of die ronkende referentie? Niemand is perfect.


Wat eigen mensen als voordeel hebben op anderen is dat ze passen in de club. Bovendien weet je dat ze lekker in de wedstrijd zitten. Aan kwaliteiten en vaardigheden kun je werken, maar passie en inzet kan je niet kopen. Dát weet je tenminste zeker bij die interne kandidaat; bij iemand van buiten weet je het nooit.


Leidinggevenden zijn de cultuurankers van je organisatie. Zij verdienen daarom een omgeving waarin ze hun talenten en ambities mogen (en kunnen) waarmaken. Dat doen ze in een opleidingstraject van de organisatie zelf, waarin het DNA centraal staat, bevlogen praktijkdocenten en mentoren hun kennis delen en er een helder ontwikkelingstraject is. In zo’n werkomgeving, waar werken en leren elkaar versterken, is het geen punt om fouten te maken. Daar leer je juist van.


Ik heb honderd keer liever iemand die fouten maakt maar op de weg vooruit is, dan iemand die denkt dat-ie het al bewezen heeft en er al is. Wil ik hiermee zeggen dat je geen mensen meer van buiten naar binnen mag halen? Natuurlijk niet. Het is veel meer een pleidooi om vertrouwen te hebben in de sterke punten van je eigen mensen en niet te veel te hopen op het geluk van buiten.


Koester wat je hebt. Daarom.